Dołącz do akcji STOP SMOG

Co to jest smog?
Pojęcie smogu pojawiło się w latach 50 ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii, dla określenia złej jakości powietrza. Słowo „smog” powstało ze zbitki dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła). Głównymi składnikami smogu są pyły zawieszone o bardzo małych wymiarach PM 2,5, PM 10, wchodzący w ich skład benzo(a)piren i inne substancje jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, czy metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć, mangan, chrom,…).

 

Zachęcamy do pobrania artykułu dotyczącego akcji STOP SMOG - POBIERZ