Regulacja

To podstawowy, stałotemperaturowy regulator – zintegrowany z kotłem.
Vitotronic 100
To zaawansowany i inteligentny regulator pogodowy (we współpracy z czujnikiem temperatury zewnętrznej) który jest zainstalowany na kotle. Łatwy w obsłudze...
Vitotronic 200
To regulator zewnętrzny – pilot, sterujący jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem lub bez do współpracy z regulatorem zintegrowanym w kotle typu Vitotronic 200.
Vitotrol 200A
To regulator zewnętrzny – pilot bezprzewodowy, sterujący jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem lub bez do współpracy z regulatorem zintegrowanym w kotle typu...
Vitotrol 200 RF
To regulator zewnętrzny – pilot, sterujący jednym, dwoma lub maksymalnie trzema obiegami grzewczymi z mieszaczem lub bez do współpracy z regulatorem zintegrowanym...
Vitotrol 300A
To regulator zewnętrzny – pilot bezprzewodowy, sterujący jednym, dwoma lub maksymalnie trzema obiegami grzewczymi z mieszaczem lub bez do współpracy z regulatorem...
Vitotrol 300 RF
Moduł Vitoconnect to moduł WLAN który umożliwia sterowanie instalacją bezprzewodowo za pomocą aplikacji Vitotrol Plus i ViCare. Do obsługi za pośrednictwem aplikacji potrzebne...
Vitoconnect 100 typ OPTO1