Ciepło słoneczne w zaopatrzeniu Europy w energię

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym planu działania w zakresie wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania ciepła dla Europy pod linkiem /files/1964829502/file/Solar_Thermal_Roadmap_PL_14.06.2022.pdf